Jenis-Jenis Insurans Kereta Di Malaysia

Berikut adalah tiga jenis perlindungan penting lain untuk kenderaan.

Jenis-Jenis Insurans Kereta Di Malaysia

Insurans liabiliti diperlukan di kebanyakan negeri dan lazimnya merupakan bahagian paling mahal dalam polisi insurans kereta. Insurans liabiliti membayar apabila anda bersalah dalam kemalangan kereta dan menyebabkan kecederaan kepada orang lain atau kerosakan pada harta benda orang lain. Insurans liabiliti juga membayar kos guaman jika anda disaman kerana kemalangan kereta.

Jenis-Jenis Insurans Kereta Di Malaysia

Bayaran balik sewa juga dikenali sebagai perlindungan perbelanjaan pengangkutan. Perlindungan ini membayar pembayaran balik untuk kereta sewa dan perbelanjaan pengangkutan awam apabila kereta anda berada di kedai pembaikan untuk tuntutan insurans yang dilindungi. Perlindungan pembayaran balik sewa tidak disertakan dengan potongan. Ia adalah pilihan dan ditambah pada polisi dengan kos tambahan.

Insurans Gap ialah perlindungan yang melindungi perbezaan antara jumlah hutang anda pada pinjaman anda dan nilai kenderaan anda yang dijumlahkan atau dicuri. Sebagai contoh, jika kereta anda mengalami banjir, insurans jurang membayar perbezaan antara nilai tunai sebenar kereta dan jumlah hutang anda pada kereta atau pajakan. Katakan anda mempunyai pinjaman $25,000 dan kereta anda bernilai $22,000. Jika kereta itu dijumlahkan, anda masih berhutang $3,000 kepada pemberi pinjaman anda. Insurans Gap membayar $3,000 itu supaya anda tidak perlu.

Insurans Gap juga boleh digunakan jika kereta anda dicuri dan tidak dipulihkan.

Untuk layak mendapat insurans jurang, anda perlu mempunyai insurans komprehensif dan insurans perlanggaran pada kereta anda terlebih dahulu.